Psychoterapia lub konsultacja psychologiczna to spotkanie ze Specjalistą – psychologiem lub psychoterapeutą. Podczas rozmowy masz okazję podzielić się informacjami, które skłoniły Cię do wizyty w naszej Poradni. Możesz opowiedzieć o swoich trudnościach, zasięgnąć opinii Specjalisty lub po prostu zostać wysłuchanym jeśli tego właśnie potrzebujesz.

Czego dowiem się na pierwszej wizycie?

Ponoć już sama myśl o tym, czy potrzebuję wizyty u psychologa jest dowodem na to, że realnie ta konsultacja jest potrzebna. Wizytę u psychologa czy też sam proces psychoterapii warto jest potraktować jako inwestycję w siebie i swoje życie. Podczas terapii nabywasz kompetencji oraz umiejętności, które okażą się być pomocne w budowaniu szczęśliwego życia.

Podczas pierwszej wizyty Specjalista przeprowadza tzw. wywiad na temat Pacjenta oraz tego, czego dotyczy zgłaszany problem. Często już podczas pierwszej konsultacji planowany jest dalsze postępowanie oraz wyznaczane są pierwsze cele, które Pacjent chciałby zrealizować.

Psycholog i pacjenci na wizycie

Psychoterapia – ile spotkań trwa cały proces?

Na ilość spotkań z psychoterapeutą wpływa bardzo wiele czynników. Pierwszy z nich, najbardziej znaczący czynnik to motywacja i chęć Pacjenta do współpracy ze Specjalistą. Kolejny istotny czynnik to złożoność problemu, który zgłasza Pacjent oraz planowane cele, które chcemy osiągnąć w terapii.

Niektóre procesy psychoterapeutyczne trwają kilka spotkań, a niektóre nieco dłużej. Jest to zatem kwestia bardzo indywidualna i zależna od Pacjenta oraz Specjalisty. Warto jest dać sobie szansę na rozmowę z psychologiem i zbudowanie z nim relacji, która jest podstawą do efektywnego oddziaływania terapeutycznego.

Czy psychoterapia mi pomoże?

Psychoterapia to często bardzo skuteczna metoda w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami. Wzbogaca nas o sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także pozwala zrozumieć mechanizmy naszych codziennych zachowań. Często żyjąc w swoich przekonaniach nie jesteśmy świadomi, że możemy tkwić w szkodliwych schematach. Zrozumienie tego oraz nauka nowych, bardziej skutecznych technik, pozwala prowadzić szczęśliwe życie. A co takiego wpływa na nasz poziom szczęścia? Naukowcy i badacze dziedziny psychologii jednogłośnie twierdzą, że na poziom szczęścia wpływa nasze poczucie spełnienia w relacjach, życiu zawodowym oraz to, że czujemy się potrzebni naszym bliskim.

W Poradni Teraply.pl Katowice nasz zespół Specjalistów podchodzi w indywidualny sposób do każdego Pacjenta – z otwartością i życzliwością niesiemy pomoc. Nie oceniamy, nie krytykujemy a w codziennej pracy kierujemy się etyką zawodu psychologa.

Sprawdź, z kim możesz spotkać się na konsultacji w Poradni Teraply.pl!

adres: Katowice ul. Andrzeja 29/8a