member

Katarzyna Kowalczewska – Grabowska

Psychoterapeuta systemowy, wykładowca akademicki

● terapia par i małżeństw ● kłótnie w rodzinie ● brak skutecznej komunikacji problemy wychowawcze dzieci i młodzieży lęk i nieradzenie sobie z emocjami

Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie systemowym oraz pedagogiem. Obecnie uczestniczę w procesie certyfikacji poprzez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ponadto ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego w Krakowie.

W codziennej pracy z pacjentami czerpię z nurtu systemowego oraz integracyjnego. Oznacza to, że podczas wizyty dostosowuję techniki współpracy wprost do Twoich potrzeb i oczekiwań oraz problemu, z którym się zgłaszasz. Ukierunkowuję współpracę na Twoje zasoby, czyli skupiam się na korzystaniu z Twoich mocnych stron i zalet, aby łatwiej móc uporać się z napotykaną przez Ciebie trudnością.

Podejście systemowe, według którego pracuję jako psychoterapeutka pozwala mi spojrzeć na pacjenta całościowo, w kontekście relacji z otoczeniem: rodziną, pracą, społeczeństwem. Wychodzę z założenia, że wszystko co nas otacza wywiera na nas jakiś wpływ. Od nas zależy jak bardzo będziemy podatni na te oddziaływania i co z nimi zrobimy.

We współpracy ze mną możesz spodziewać się ogromu wsparcia, zrozumienia i empatii. Nigdy nie neguję emocji jakie przeżywają moich pacjenci i dbam, aby współpraca w gabinecie prowadziła do głębszej samoświadomości i zrozumienia własnych potrzeb.

przyjmuję osoby dorosłe, pary, rodziny, dzieci i młodzież

umów wizytę telefonicznie 507 052 899

adres: Katowice ul. Andrzeja 29/8a

przyjmuje w soboty

W 2016 roku odbyłam staż w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktualnie jestem w trakcie realizacji stażu w Ośrodku Profilaktyki OPILU w Zabrzu. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi.

Jestem adiunktem w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji, aby jak najrzetelniej podchodzić do pracy z pacjentami.

W Poradni Teraply.pl prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par i rodzin. Zapraszam na konsultacje stacjonarnie w Poradni Teraply.pl ul. Andrzeja 29/9a w Katowicach.