Pokazuje: 1 - 1 z 1 artykułów
photo of two girls playing with stuffed animals

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych (tzw. TUS) to proces uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do skutecznej komunikacji i interakcji z innymi ludźmi. Obejmuje on szereg umiejętności, takich jak: zdolność do słuchania i porozumiewania się, rozwiązywanie konfliktów, empatia, asertywność, rozwijanie relacji społecznych, radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie emocji. TUS może być realizowany poprzez różne metody, takie …