Osobowość narcystyczna to coraz popularniejsze określenie używane w stosunku do niektórych osób zachowujących się w określony sposób. Warto zaznaczyć, że nie każda cecha musi być obecna w równym stopniu u wszystkich osób z osobowością narcystyczną. To spektrum, a nie jednoznaczne zachowanie, i terapia może być pomocna w zarządzaniu tymi cechami oraz ich wpływem na relacje i funkcjonowanie jednostki.

Nadmierne wykorzystywanie innych do zaspokajania własnych potrzeb

Osoby narcystyczne mogą wykorzystywać innych ludzi w celu zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych, finansowych lub społecznych. Mogą bowiem przejawiać tendencje do dążenia do dominacji w relacjach interpersonalnych i sytuacjach społecznych. Zazwyczaj trudno im jest przyjąć własne błędy lub wady. Osoby, które cechuje osobowość narcystyczna, niechętnie przyznają się do popełniania błędów i często obarczają winą innych za swoje niepowodzenia.

Brak zdolności do samokrytyki

Osoby narcystyczne mogą reagować w sposób nadmiernie wrażliwy na krytykę, nawet gdy jest konstruktywna. Mogą być defensywne lub obrażone, gdy ich osiągnięcia lub osoba są kwestionowane. Ludzie wykazujący osobowość narcystyczną często wykorzystują innych ludzi w celu osiągnięcia własnych celów lub do podtrzymywania swojego poczucia własnej wartości. Osoby narcystyczne często pragną uwielbienia, podziwu i uznania od innych. Mogą być bardzo zainteresowane tym, co inni o nich myślą.

Nieadekwatnie wysokie poczucie własnej wartości

Z uwagi, że osoby o osobowości narcystycznej często mają przekonanie o swojej wyjątkowości i potrzebują bycia postrzeganymi jako wybitne, wyjątkowe lub lepsze od innych. Często mają trudności z empatią i zrozumieniem uczuć innych osób. Skupiają się głównie na sobie i swoich potrzebach, ignorując lub lekceważąc potrzeby innych.

Jak radzić sobie z osobą, która ma osobowość narcystyczną?

  • utrzymuj zdrowe granice
  • unikaj prób zmiany ich zachowania
  • skoncentruj się na sobie
  • rozważ terapię

Podsumowując, jeśli relacja z narcyzem znacząco wpływa na twoje zdrowie psychiczne i emocjonalne, to terapia może być bardzo pomocna. Może dostarczyć narzędzi do radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z tej relacji.

Osobowość narcystyczna praca z psychologiem

adres: Katowice ul. Andrzeja 29/8a

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *