Psycholog zawód zaufania publicznego – musi więc przestrzegać pewnych zasad etycznych, podobnie jak np. lekarze, pielęgniarki, adwokaci, itp. Czym jest etyka zawodowa psychologa? Jakie to są zasady i dlaczego warto je znać? Zapraszamy do przeczytania wpisu!

Co wchodzi w skład etyki zawodowej psychologa?

Psycholog ma obowiązek, oprócz posiadania odpowiedniego wykształcenia oczywiście, kierować się zasadami etyki zawodowej. Przede wszystkim, nadrzędną wartością dla psychologa powinno być dobro drugiego człowieka. Pacjent otwiera się przed psychologiem, zwierza się ze swoich intymnych przeżyć, wspomnień, pozwala wejść do swojego świata. Psycholog ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, czyli nie ujawniania tych danych.

Prawa pacjenta

Psycholog również oddziaływuje na swojego pacjenta – a to zawsze powinno polepszać, a nie pogarszać jakość życia drugiej osoby. Specjalista, mimo prowadzenia takich oddziaływań, powinien jednak przestrzegać następujących praw pacjenta:

  • do zachowania autonomii i podmiotowości,
  • do godności,
  • do prywatności i intymności,
  • do poufności relacji.

Zachowanie tych praw pozwala w sposób etyczny prowadzić diagnozę, terapię czy inne formy pomocy psychologicznej.

Wizyta u psychologa

A wyjątki…?

Zasada poufności relacji ma ściśle określone warunki, w których może zostać złamana. Może do tego dojść, gdy życie lub zdrowie pacjenta lub innych osób jest zagrożone. W takiej sytuacji psycholog ma prawo do ujawnienia pewnych informacji, by to życie lub zdrowie ochronić.

Relacja z pacjentem

Psycholog powinien zadbać też o profesjonalny charakter relacji z pacjentem. Nie powinno dochodzić do m.in.:

  • oferowania usług psychologicznych przyjaciołom i rodzinie,
  • nawiązywania relacji towarzyskich z pacjentami,
  • przyjmowania i dawania prezentów.

Kompetencje

Kolejnym istotnym elementem etyki psychologa jest zadbanie o wysoki poziom kompetencji zawodowych. Co to oznacza? Psycholog powinien stale zdobywać nową wiedzę i doskonalić umiejętności. Istotne jest również ich publiczne przedstawianie zgodnie ze stanem faktycznym.

Czasem może zdarzyć się tak, że praca z danym pacjentem może przekraczać kompetencje danego specjalisty. W takiej sytuacji, psycholog powinien zrezygnować z dalszej współpracy z pacjentem i zaproponować innego specjalistę, który będzie w stanie pomóc.

Psycholog ma obowiązek stosowania się do tych i jeszcze innych zasad etycznych. Jako pacjent, warto upewniać się, czy psycholog ich przestrzega. Etyka zawodowa psychologa powinna być przestrzegana przez wszystkich specjalistów!

Szukasz profesjonalnego psychologa lub psychoterapeuty w Katowicach? Zapisz się na wizytę do naszych sprawdzonych specjalistów!

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *